Du är inte inloggad!
Sök på denna webbplats
Klicka här för att gå till nya hemsidan!
Konton

Här är de olika konton som kan användas för att skicka en gåva till församlingen.

Se även artikeln om konton för Barn- och Ungdomsarbetet (SMU).

OBS! Församlingens Postgiro/Plusgiro-konto håller på att avvecklas!

1. Bankgiro 5880 – 8908 (Swedbank). Märk talongen med "Vår Kyrkbyggnad" eller "Verksamheten".

2. Direkt överföring till bankkonto i Swedbank på konto 8105-9 974199773-9. Detta lämpar sig för stående överföring.

3. Autogiro (Missionsgåvan). Bra alternativ för kontinuerligt offrande. Läs mer om Missionsgåvan.
Blankett finns på kyrktorget eller om du vill ändra eller fråga så går det att ringa 08-6740 772. Vårt församlingsnummer är: 4230.

Publicerad i avdelning Församlingen: 2005-11-10 23:12:30. Senast ändrad: 2009-08-28 10:51:08
Författare/ansvarig: Stefan Hogedal Redigera